phosphor burn-i ... | englesko - srpski prevod

phosphor burn-in

imenicaračunari

1. pregorevanje fosfora

imenicaračunari

Fantomska slika koja se pojavljuje na ekranu i ostaje tamo, jer je jedna ista stajala na ekranu suviše dugo. Kada isključite monitor i dalje možete da vidite obrise slike na ekranu. Programi koji služe za čuvanje ekrana mogu da pomognu da se spreči pregorevanje.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci