phenology | englesko - srpski prevod

phenology

imenica

1. A branch of science dealing with the relations between climate and periodic biological phenomena (as bird migration or plant flowering)
2. Periodic biological phenomena that are correlated with climatic conditions
3. Study of organisms as affected by climate.

1. fenologija

ženski rod

biol. Nauka o pojavljivanju, grana prirodnih nauka koja se bavi povremenim (periodičnim) pojavama u biljnom i životinjskom svetu, kao i njihovim uzrocima (cvetanje i datumi u razvitku biljki u toku godine, datumi seobe ptica, zimskog sna, doba parenja itd.).

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

phonology

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci