personification | englesko - srpski prevod

personification

imenica

Sinonimi: prosopopoeia | incarnation

ETYM Cf. French personnification.
1. One who personifies an abstract quality.
2. Representing an abstract quality or idea as a person or creature; SYN. prosopopoeia.
3. The act of attributing human characteristics to abstract ideas etc.; SYN. incarnation.
Figure of speech (poetic or imaginative expression) in which animals, plants, objects, and ideas are treated as if they were human or alive (“Clouds chased each other across the face of the Moon”; “Nature smiled on their work and gave it her blessing”; “The future beckoned eagerly to them”).

1. oličenje

imenica

2. ovaploćenje

imenica

Opredmećenje, otelovljenje, oživljavanje nečeg zamišljenog (rus.)

3. personifikacija

ženski rod

Oličavanje, oličenje, prikazivanje neke stvari kao živog bića; ret. vrsta metafore kojom se nežive stvari i pojmovi zamišljenih predmeta prikazuju kao bića sa svima znacima ljudskog života, koja ne samo što rade, misle i osećaju kao ljudi, nego i govore s njima, npr.: nesreća korača brzo, sama knjiga caru besedila, dumovi će poželjet Turaka itd.; prozopopeja. (lat.)

4. utelovljenje

imenica

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci