perforation | englesko - srpski prevod

perforation

imenica

ETYM Cf. French perforation.
1. A line of small holes for tearing at a particular place.
2. One of a series of small holes (especially such a series for separating a sheet into parts).
3. The act of punching a role of holes (as for ease of separation).

1. bušenje

imenica

2. otvor

muški rod

Prorez.

3. perforacija

ženski rod

1. med. Provaljivanje šupljih organa ili vena usled oboljenja, npr. preforacija čira na želucu i dr.;
2. hir. Veštačko otvaranje šupljina napravljenih u telu prirodnim ili neprirodnim putem; kod porođaja: veštačko otvaranje detinje lubanje radi vađenja mozga da bi se glava lakše izvuka i time olakšao porođaj; ova operacija se vrši pomoću perforatorijuma (kod uzanih karlica);
3. Zupčanje hartije, poštanskih maraka i dr. pomoću "perforacione mašine". (lat.)

4. perforiranje

imenica

Glagolska imenica od perforirati (lat.)

5. probijanje

imenica

6. rupa

ženski rod

Otvor.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci