peer-to-peer | englesko - srpski prevod

peer-to-peer

imenicaračunari

Friend to friend, colleague to colleague

1. mreža ravnopravnih korisnika

ženski rodračunari

Demokratsko uređenje u mrežnoj tehnologiji u kojoj su svi čvorovi ravnopravni. Druga vrsta mreže zove se klijent/server gde je jednoj mašini dodeljena uloga servera koji opslužuje klijentske čvorove. U pir-to-pir mreži, svaki računar može da deli i pristupa informacijama na svakom drugom računaru.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci