peculiarity | englesko - srpski prevod

peculiarity

imenica

Sinonimi: specialness | specialty | speciality | distinctiveness | distinctive feature

1. A distinguishing trait; SYN. specialness, specialty, speciality, distinctiveness.
2. An odd or unusual characteristic; SYN. distinctive feature.
3. Oddity, quirk

1. karakteristika

ženski rod

Oznaka, obeležje, osobina, suština, ono čime se neka stvar ili neki čovek naročito odlikuje i razlikuje od drugih stvari ili ljudi; obeležavanje, navođenje glavnih, bitnih osobina ili svojstava koga ili čega. (grč.)

2. karakterna crta

ženski rod

3. lična osobina

ženski rod

4. neobičnost

ženski rod

5. osobenost

ženski rod

6. svojstvenost

ženski rod

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci