parable | englesko - srpski prevod

parable

imenica

ETYM French parabole, Latin parabola, from Greek, a placing beside or together, a comparing, comparison, a parable, from Greek, to throw beside, compare; para beside + bolein to throw; cf. Skr. gal to drop. Related to Emblem, Gland, Palaver, Parabola, Parley, Parabole, Symbol.
(New Testament) Any of the stories told by Jesus to convey his religious message.

1. alegorija

ženski rod

Govor u kome se pojmovi i misli iskazuju drukčije, a ne rečima koje ih direktno izražavaju, slikovit govor, slikovito objašnjenje pojma ili misli.
Slikovit način izražavanja u književnosti, tj. izražavanje koje ima drukčiji smisao od onog koje se neposredno daje; alegorija se obično upotrebljava u basnama (npr. govori se o lukavstvu lisice, a misli se na lukavog čoveka, ili prikazuje se naivnost jagnjeta, a misli se na naivna čoveka).

2. parabola

ženski rod

Poučna priča u poređenjima, tj. priča u kojoj sve što se priča treba uzimati u prenesenom značenju, npr. Hristove priče o sejaču i semenu, o bludnom sinu, o vinogradarima i dr.; geeom. kriva linija drugog stepena, kupin presek čija je svaka tačka podjednako udaljena od dane tačke, fokusa, i dane prave, direktrise. (grč.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

parabola | parboil | prabble | pribble

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci