par | englesko - srpski prevod

par

imenica

1. The established value of the monetary unit of one country expressed in terms of the monetary unit of another country using the same metal as the standard of value; the face amount of an instrument of value (as a check or note): as the monetary value assigned to each share of stock in the charter of a corporation; the principal of a bond
2. Common level; equality — usually used with on
3. An amount taken as an average or norm; an accepted standard; specifically; a usual standard of physical condition or health

1. jednakost

ženski rod

2. nominalna vrednost

ženski rod

Imenska, nazivna, označena vrednost, tj. vrednost naštampana ili utisnuta na novcu, hartijama od vrednosti i dr. (supr. stvarna, realna vrednost). (lat.)

3. paritet

muški rod

Jednakost, ravnopravnost (naročito pripadnika raznih veroispovesti pred sudom i u državnoj upravi); fin. utvrđeni odnos između vrednosti novca pojedinih država. (lat.)

4. redovno stanje

imenica

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

pair | Peru | para | pare | pariah | parr | parry | pear | peer | per | perry | pier | poor | pore | pour | Pr | pray | pre | prey | prow | pry | pure | puree | puro | purr | pyre

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci