output | englesko - srpski prevod

output

imenica

Sinonimi: yield | outturn | turnout

1. Production of a certain amount; SYN. yield.
2. What is produced in a given time period; SYN. outturn, turnout.
3. The electrical signal measured at the output terminals which is produced by an applied input to a transducer.
4. Quantity of goods and services produced or provided by a business organization or economy.

1. autput

muški rod

1. Ono što, ili količina onoga što čovek ili mašina proizvede za određenu dužinu vremena.
2. Signal koji odašilje neki izvor (npr. izlazni rezultat kod kompjutera), za razliku od imputa (označava ulazne podatke).

2. izlaz

muški rod

Mesto gde može da se izađe.

3. kapacitet

muški rod

Sposobnost, umešnost, valjanost; upotrebljivost; sposobnost hvatanja, sposobnost sadržavanja, zapremina, sadržina, prostranost, obimnost; čovek koji uživa velik i neosporan autoritet, ugled u nekoj struci (naučnik, umetnik i dr.), priznat stručnjak (lat.)

4. produkcija

ženski rod

Pretstavljanje, prikazivanje, npr. nekih veština; trg. proizvođenje, proizvodnja; proizvod; prav. podnošenje dokaza, isprava (l. productio documentorum); dovođenje svedoka (l. productio testium). (lat.)

5. proizvodna sposobnost

ženski rod

6. proizvodnja

ženski rod

output | englesko - srpski prevod

output

imenicaračunari

The results of processing, whether sent to the screen or printer, stored on disk as a file, or sent to another computer in a network.

1. izlaz

muški rodračunari

Izlazni podaci, ono što računar "ispljune" pošto dobro "sažvaće" podatke koje ste u njega ubacili. Izlazni podaci mogu da budu dati u obliku znakova na ekranu, zvukova sa zvučnika ili mogu biti odštampani na štampaču. Mašine koje prikazuju izlazne podatke zovu se izlazni uređaji.

output | englesko - srpski prevod

output

glagol

To create or manufacture a specific amount

1. izneti

glagol

2. izvesti

glagol

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci