outlook | englesko - srpski prevod

outlook

imenica

The future; what one can surmise about the future

1. gledište

imenica

2. izgled

muški rod

1. Spoljašnost.
2. Namera, plan u budućnosti, verovatnoća.

3. posmatrač

muški rod

Motrilac.

4. prospekt

muški rod

Izgled, pogled, prizor; u likovnoj umetnosti: pretstavljanje izgleda grupe građvina, ulica, trgova itd. (prosepktno slikarstvo); široka ulica (npr. Nevski prospekt u Lenjingradu); poz. slikana pozadina, dubina pozornice; nacrt, plan, skica neke zgrade prema spoljnjem izgledu; pregledan plan o uređenju nekog industrijskog ili prosvetnog preduzeća; trg. reklama neke robe u obliku štampanog letka ili brošure.
Reklamni katalog.

5. stanovište

imenica

6. vidik

muški rod

Vidokrug, horizont, prostor koji oče mogu sagledati.

outlook | englesko - srpski prevod

outlook

glagol

1. strogo pogledati

glagol

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci