oust | englesko - srpski prevod

oust

glagol

Sinonimi: throw out | drum out | boot out | kick out | expel

1. To remove from office; SYN. throw out, drum out, boot out, kick out, expel.
2. Force out, dispossess; supplant.

1. istisnuti

glagol

2. izbaciti

glagol

3. izgnati

glagol

4. lišiti

glagol

5. najuriti

glagol

6. prejudicirati

glagol

Prethodno suditi, doneti prethodnu odluku; stvoriti mišljenje o čemu unapred, praviti pretpostavke bez stvarnog osnova; nanositi štetu; jednim predlogom ostale gurnuti u stranu. (lat.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

ooze out | osteo | Owzat!

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci