Os | englesko - srpski prevod

Os

skraćenicahemija

Osmium.

1. hemijski element

muški rod

2. osmij

muški rodhemija

Hemijski elemenat, tvrd, veoma teško topljiv metal; služi kao katalizator, a u leguri sa iridijem - za vrhove naliv-pera i za osovine u časovnicima (grč.)

3. osmijum

muški rodhemija

Element, metal, atomska težina 190.8, redni broj 76, znak Os, sličan platini, modrosiv ili crn, javlja se u društvu sa platinom, upotrebljava se za žice u sijalicama; njegov oksid odaje od sebe jak miris i otrovnu paru. (grč.)

os | englesko - srpski prevod

os

imenicagramatika

A mouth or mouthlike opening, orifice.

1. os

ženski rod

Usta; lice; otvor, ušće.
Centar rotacije.

2. ulaz

muški rod

Mesto za ulaženje, vrata.

os | englesko - srpski prevod

os

imenica

(Latin) bone.

1. os

ženski rodanatomija

Kost.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

oazy | ooze | oozi | OS-2

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci