ordinate | englesko - srpski prevod

ordinate

imenica

In coordinate geometry, the y coordinate of a point; that is, the vertical distance of the point from the horizontal or x-axis. For example, a point with the coordinates (3,4) has an ordinate of 4. See abscissa.
The value of a coordinate on the y-axis.

1. ordinata

ženski rod

Upravna osa u pravouglom koordinatnom sistemu.
U Dekartovom koordinatnom sistemu: merni broj otstojanja ma koje tačke u ravni od apscisne ose; ordinatna osa, prava koja ima upravan, normalan položaj prema apscisnoj osi u koordinatnom sistemu; aplikata. (lat.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci