office | englesko - srpski prevod

office

imenica

Sinonimi: office staff | power

ETYM French, from Latin officium, for opificium; ops ability, wealth, holp + facere to do or make. Related to Opulent, Fact.
1. A place where professional or clerical duties are performed.
2. Professional or clerical workers in an office; SYN. office staff.
3. (Of a government or government official) Holding an office means being in power; SYN. power.
4. A religious rite or service prescribed by ecclesiastical authorities.

1. biro

muški rod

Pisaći sto; kancelarija; pisarnica; nadleštvo; odeljenje; kancelarijsko osoblje.

2. crkveni obred

muški rod

3. dužnost

ženski rod

Obaveza, zadatak.

4. kancelarija

ženski rod

1. Prvobitno: prostor, soba ili sto koji je rešetkama odvojen;
2. Danas: zvanična soba za rad, nadleštvo, ured, uredske prostorije. (lat.)

5. kontoar

muški rodfinansije

Kancelarija, pisarnica, poslovnica trgovca i njegovog osoblja; trgovačka kuća; blagajna; kontor.

6. misa

ženski rod

1. Služba božija, bogosluženje kod katolika.
2. Formular i muzika za to bogosluženje (lat.)

7. nadleštvo

imenica

8. položaj

muški rod

Stav, poza.

9. programski paket

muški rodračunari

Garnitura, zbirka aplikacija, obično složenijih aplikacija kao što su programi za obradu teksta, za rad sa tabelama, sa bazom podataka i drugi, koji bi koštali mnogo više da ste ih kupovali pojedinačno. Teoretski, svi programi u garnituri treba da rade zajedno i da koriste slične naredbe. U stvarnosti, svi programi u garnituri su zajedno jednostavno zato što ih je neka firma spakovala zajedno, u nadi da će prodati više programa (naročito, kada stignu nove verzije). Teoretski, kada shvatite kako se koristi jedan program iz paketa, vrlo brzo možete da koristite i ostale. Takođe, kada podaci nestanu u jednom od programa, možete bez problema (teoretski) da ih delite između ostalih programa iz istog paketa.

10. služba

ženski rod

11. uprava

ženski rod

Direkcija.

12. ured

muški rod

13. usluga

ženski rod

14. ustanova

ženski rod