occultism | englesko - srpski prevod

occultism

imenica

Any of various theories or philosophies based on the existence of supernatural powers.

1. okultizam

muški rod

Tajna nauka, nauka o okultnom (tj. mračnom, skrivenom, natčulnom), o "mnogim stvarima između neba i zemlje, o kojima naša školska mudrost ne može ni da sanja", kako tvrde okultisti sa Hamletom; učenje o nekim pojavama koje se kako kažu, ne mogu objasniti običnim putem, tj. na osnovu poznatih prirodnih zakona. Ovde razlikuju: fizičke (parafizičke) i psihičke (parapsihičke) pojave. U one prve ubrajaju se: kucanja, pojave svetlosti, kretanja i lebdenja bez dodira (telekinezija i levitacija), pojave telesnih likova k

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci