novelette | englesko - srpski prevod

novelette

imenica

Sinonimi: novella

ETYM Dim. of novel, n . Related to Novel.
A short novel; SYN. novella.

1. novela

ženski rod

1. lit. prvobitno: lako i prijatno ispričan događaj koji ima draž nečega novog (veliki majstor u ovoj vrsti je Bokaćo sa svojom zbirkom novela Dekameron); danas: manja pripovetka u prozi koja se za razliku od romana koji prikazuje obimnu i složenu sliku vremena i života, ograničava na samo jedan događaj iz života glavnog junaka, ili na samo jednu crtu iz narodnog života i karaktera, dok se ostala radna lica i sporedne radnje samo ovlaš pominju i nagoveštavaju;
2. prav. pl. novele (tj. constitutiones odredbe) nove odredbe ili zakoni Justinijanovi (jedan deo Korpus juris);
3. Naknadne izmene i dodaci jednom zakonu. (ital.)

2. noveleta

ženski rod

Mala pripovetka, novelica; muz. mali muzički komad izrađen u sasvim slobodnom obliku (kakve je prvi komponovao Robert Šuman).

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

novelty | novillada

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci