net address | englesko - srpski prevod

net address

imenicaračunari

1. A World Wide Web address (URL). See also URL.
2. An e-mail address.
3. The DNS name or IP address of a machine. See also DNS (definition 1), IP address.
4. The address, burned into a network adapter, that is used to uniquely identify a node on a network. See also network interface card.

1. mrežna adresa

ženski rodračunari

Čudna slova, cifre i simboli koji služe za identifikaciju nečije lokacije na Internetu.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

node address

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci