motive | englesko - srpski prevod

motive

pridev

Sinonimi: motor

Causing or able to cause motion; SYN. motor.

1. pokretan

pridev

2. propulzivan

pridev

Koji tera, koji gura napred, pogonski. (lat.)

motive | englesko - srpski prevod

motive

imenica

Sinonimi: incentive | incitement | inducement | reason | spur | stimulus | cause | motive | inducement | reason

ETYM French motif, Late Lat. motivum, from motivus moving, from Latin movere, motum, to move. Related to Move.
1. That which moves or motivates.
2. A reason for acting; SYN. incentive, incitement, inducement, reason, spur, stimulus, cause, motive, inducement, reason.

1. motiv

muški rod

Pobuda, povod, potstrek, potsticaj, razlog; u lepim veštinama: izvorno zasnovana umetnička misao koja preovlađuje celokupnim umetničkim delom ili celokupnom umetničkom radnjom; muz. figura od više tonova iz čijeg se ponavljanja, menjanja i mešanja sa drugim motivima razvijaju veće tonske celine. (lat.)

2. pobuda

ženski rod

Motiv, povod.

3. podsticaj

muški rod

Podstrek, stimulans.

4. povod

muški rod

Razlog, motiv, pobuda.

5. razlog

muški rod

Obrazloženje, argumenat.

6. tema

ženski rod

1. Predmet, osnovna misao, glavna misao (govora, spisa itd.);
2. Pismeni zadatak, predmet koji treba pismeno obraditi;
3. muz. Osnovna misao (ili glavna misao) jednog muzičkog dela, motiv koji služi kao osnova za varijacije;
4. Naziv za vojno-administrativne oblasti, na koje je bilo podeljeno Vizantijsko carstvo od početka VII veka.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

modify | motif

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci