morale prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: morale

Smer prevoda: engleski > srpski

morale [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM French See Moral.
Moral principles, teachings, or conduct.
The mental and emotional condition (as of enthusiasm, confidence, or loyalty) of an individual or group with regard to the function or tasks at hand; a sense of common purpose with respect to a group; esprit de corps.
The level of individual psychological well-being based on such factors as a sense of purpose and confidence in the future.
A state of individual psychological well-being based upon a sense of confidence and usefulness and purpose.

duh [ muški rod ]

moral [ muški rod ]

Skup običaja, naročito dobrih običaja, onih koji omogućuju povoljan i skladan opstanak i razvitak pojedinca i društva, vrlina, krepost, najviši zakon održanja ljudskog društva; misao kojoj je cilj da pouči, pouka (npr. neke priče, basne); fig. duševno raspoloženje, duh, hrabrost, npr. vojnički moral; up. etika. (lat.)

moralno stanje [ imenica ]

stega [ ženski rod ]

Jaka disciplina, strogoća.Moji prevodi