mode prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: mode

Smer prevoda: engleski > srpski

mode [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Latin modus a measure, due or proper measure, bound, manner, form; akin to Eng. mete: cf. French mode. Related to Mete, Commodious, Mood in grammar, Modus.
(Homonym: mowed).
Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave; SYN. musical mode.
The most frequent value of a random variable.

glagolski način [ muški rod ]

metod [ muški rod ]

Smišljeno i plansko postupanje pri radu radi postignuća nekog uspeha, istine,. saznanja, određeni put i način ispitivanja, mišljenja, rada.
Naročito: način poučavanja i predavanja.

moda [ ženski rod ]

Ćud, ukus, običaj, način nošnje i odevanja nekog vremena. (fr.)

modalitet [ muški rod ]

Načinstvo, put i način na koji nešto postoji, zbiva se ili zamišlja; kategorije modaliteta su: mogućnost - nemogućnost, stvarnost - nestvarnost, nužnost - slučajnost; log. svojstvo suda da se u njemu iskazuje odnos kao moguć (problematičan), stvaran (asertoran) ili nužan (apodiktičan sud); neposredno zaključivanje modalitetom: Ako je istina da S mora biti P, onda je istina de S jeste P, i istina je da je S mogućno kao P. Ako S jeste P, sleduje da je S kao P mogućno, a ne sleduje da S mora biti P. Ako S jeste mogućno kao P, ne sleduje niti da S jeste P, niti da S mora biti P;
muz. tonski red;
fig. slučajna razlika, sporedna razlika. (lat.)

način [ muški rod ]

Oblik postupka, metod rada.

način rada [ muški rod ]

nošnja [ ženski rod ]

Kroj i vrsta odela, tradicionalna narodna odeća.

običaj [ muški rod ]

Navika.

oblik [ muški rod ]

Forma, izgled.

režim [ muški rod ]

Upravljanje, uprava; vlada, oblik vladavine; način vladanja i upravljanja državom; ustrojstvo, uređenje; način života; med. higijenski način ishrane, dijeta. (fr.)

radni režim [ muški rod ]

tonalitet [ muški rod ]

tonski rod [ muški rod ]

vid [ muški rod ]

Čulo gledanja, osećaj koji se prima očima.

modus [ muški rod {N/A} ]

Mera, merilo; put i način nekog zbivanja ili postojanja; muz. vrsta tona, tonski red, skala; gram. glagolski način (modus indikativus = određeni način, modus konjuktivus = savezni način, zavisni način (u grčkoj, latinskoj, francuskoj i nemačkoj gramatici); modus optativus = željni način; modus imperativus = zapovedni način; pl. modi; fil. način postojanja (Spinoza). (lat.)

mode [ imenica {računari} ]
Generiši izgovor

The operational state of a computer or a program. For example, edit mode is the state in which a program accepts changes to a file. See also address mode, compatibility mode, safe mode, video mode, virtual real mode.

režim rada [ muški rod {računari} ]

Način, model, jedan od nekoliko različitih načina da se uradi neki posao: na primer, uređivanje, puštanje programa u rad, konfigurisanje hardvera i tako dalje. Na primer, mnogi programi za DOS mogu da se koriste kako u tekstualnom tako i u grafičkom načinu rada. U grafičkom režimu, različite fontove i slike
na ekranu možete vidite na [WYSIWYG] način. U tekstualnom režimu, na ekranu će se videti samo standardni tekstualni znaci koji su ugrađeni u računar.Moji prevodi