mimic | englesko - srpski prevod

mimic

pridev

ETYM Latin mimicus, Greek from mimesis imitation; cf. French mimique. Related to Mime.
Constituting an imitation.

1. emulativan

pridev

Koji oponaša. emulira.

2. falsifikovan

pridev

3. krivotvoren

pridev

mimic | englesko - srpski prevod

mimic

imenica

Sinonimi: mimicker

Someone who mimics (especially an actor or actress); SYN. mimicker.

1. glumac

muški rod

Pozorišni ili filmski umetnik.

2. mimičar

muški rod

Veštak u podražavanju i pretstavljanju nekog drugog, glumac; šaljivčina, lakrdijaš. (grč.)

3. mimika

ženski rod

1. Označava izrazne pojave na licu ukoliko ove počivaju na pokretima mišića.
2. Umetnost izražavanja misli i osećanja pokretima mišića i odgovarajućim gestovima (grč.)

mimic | englesko - srpski prevod

mimic

glagol

Sinonimi: mock

To imitate (a person, a manner, etc.), esp. for satirical effect; SYN. mock.

1. imitirati

glagol

1. Podražavati, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili što, majmunisati.
2. Poslati u, metnuti u, pustiti, usaditi, uglaviti; prav. sudskim putem odrediti, narediti, izdati nalog. (lat.)

2. ličiti na

glagol

3. podražavati

glagol

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci