metre | englesko - srpski prevod

metre

imenica

Alternate (chiefly British) spelling for meter.

1. mera

ženski rod

Osnovna veličina, merilo, određena količina nečega.

2. metar

muški rod

Jedinica (metarskog) sistema mera, jedinica dužine: približno desetmilioniti deo jednog Zemljinog kvadranta, računajući ga od pola do ekvatora (od stožera do polutara); metar je rastojanje dvaju zareza na šipci od slitine platine i iridijuma koji se čuva u jednoj međunarodnoj ustanovi u Parizu. (grč.)

3. metrika

ženski rod

Teorija pesničke blagoglasnosti il nauka o stihovima uopšte; prvi deo metrike je nauka o merenju slogova (prozodika), a drugi se bavi poetskim stopama, stihovima i strofama. (grč.)

4. stopa

ženski rod

1. Otisak stopala. Stopalo, taban.
2. Engleska jedinica za dužinu (0.3048 m = 12 inča), tri stope čine jard.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

madar | madder | matter | mattery | mature | meteor | meter | metro | miter | motor | mudar

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci