measure prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: measure

Smer prevoda: engleski > srpski

measure [ glagol ]
Generiši izgovor

To determine the measurements of something or somebody, take measurements of; SYN. measure out.
To have certain dimensions.
To place a value on; judge the worth of something; SYN. evaluate, assess, appraise, value.

oceniti [ glagol ]

Dati ocenu, vrednovati.

odmeriti [ glagol ]

proceniti [ glagol ]

izmeriti [ glagol ]

meriti [ glagol ]

Vagati.

measure [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Old Eng. mesure, French mesure, Latin mensura, from metiri, mensus, to measure; akin to metrum poetical measure, Greek metron, Eng. meter. Related to Immense, Mensuration, Mete to measure.
Magnitude as determined by measurement or calculation; SYN. measurement.
The quantity or amount of something; SYN. quantity, amount, sum.
A measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements; SYN. measuring rod, measuring stick.
Any maneuver made as part of progress toward a goal; SYN. step.
Notation for a sequence of musical beats; written followed by a vertical bar; SYN. bar.

delitelj [ muški rod ]

divizor [ muški rod {matematika} ]

Delitelj, delilac, broj kojim se deli; isp. dividend. (lat.)

mera [ ženski rod ]

Osnovna veličina, merilo, određena količina nečega.

merilo [ imenica ]

Osnovna veličina, mera, merna veličina.

ritam [ muški rod ]

Pravilno, naizmenično dizanje (arza) i spuštanje (teza) glasa, naizmenična upotreba naglašenih i nenaglašenih (dugih i kratkih) slogova u rečima i rečenicama pesničkog stila; up. numerus, takt.Ravnomerno, odmereno kretanje. (grč.)

takt [ muški rod ]

Dodir, dodirivanje, pipanje, sposobnost dodirivanja, opis; fig. smisao za fino, finoća i sigurnost ponašanja u ophođenju sa drugima, osećanje za ono što priliči;
muz. Grupa tonova dobivena ravnomernom podelom jednog niza tonova;
Ravnomerna podela vremena, ravnomerno kretanje, npr. u plesu.

veličina [ ženski rod ]

Moji prevodi