matriculation | englesko - srpski prevod

matriculation

imenica

Sinonimi: matric

Admission to a group (especially a college or university); SYN. matric.

1. imatrikulacija

ženski rod

Upis, upisivanje u matrikulu neke ustanove, naročito univerziteta, stupanje u red studenata. (lat.)

2. matura

ženski rod

Zrelost, dozrelost, dospelost; naročito: ispit zrelosti u srednjoj školi, viši tečajni ispit (matura). (lat.)