mate prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: mate

Smer prevoda: engleski > srpski

mate [ pridev ]
Generiši izgovor

samački [ pridev ]

mate [ imenica ]
Generiši izgovor

The partner of an animal (especially a sexual partner)
Informal term (Australian or British) for a friend of the same sex.
The officer below the master on a commercial ship; SYN. first mate.

drug [ muški rod ]

parnjak [ muški rod ]

Čovek istog položaja.

pomoćnik [ muški rod ]

suprug [ muški rod ]

Muž.

mate [ glagol ]
Generiši izgovor

ETYM French mater to fatigue, enfeeble, humiliate, checkmate. Related to Mate checkmate.
To copulate, of animals.

spariti [ glagol ]

Sastaviti par.

združiti [ glagol ]

mate [ imenica {šah} ]
Generiši izgovor

Checkmate.

mat [ muški rod {šah} ]

Završni potez protivnika posle koga ugroženi kralj više nema nikakvog izlaza; fig. pobeđen, propao, izgubio igru.
Matni udar u šahu. (pers.)

šah-mat [ muški rod {šah} ]

U šahu: "kralja" sa svih strana tako zatvoriti da se više nikuda ne može krenuti, niti zaštititi od protivničke figure koja mu je dala "šah", tj. protivnika u igri pobediti;
fig. Poraz, neuspeh, gubitak.

mate [ glagol {šah} ]
Generiši izgovor

Checkmate.

matirati [ glagol {šah} ]

Pobediti protivnika u šahu; fig. pobediti, savladati, ukrotiti, onesposobiti za dalji rad ili borbu, uhvatiti koga u sve četiri; up. mat. (pers.)

Moji prevodi