mate | englesko - srpski prevod

mate

pridev

1. samački

pridev

mate | englesko - srpski prevod

mate

imenica

Sinonimi: first mate

1. The partner of an animal (especially a sexual partner)
2. Informal term (Australian or British) for a friend of the same sex.
3. The officer below the master on a commercial ship; SYN. first mate.

1. drug

muški rod

2. parnjak

muški rod

Čovek istog položaja.

3. pomoćnik

muški rod

4. suprug

muški rod

Muž.

mate | englesko - srpski prevod

mate

imenicašah

Checkmate.

1. mat

muški rodšah

Završni potez protivnika posle koga ugroženi kralj više nema nikakvog izlaza; fig. pobeđen, propao, izgubio igru.
Matni udar u šahu. (pers.)

2. šah-mat

muški rodšah

1. U šahu: "kralja" sa svih strana tako zatvoriti da se više nikuda ne može krenuti, niti zaštititi od protivničke figure koja mu je dala "šah", tj. protivnika u igri pobediti;
2. fig. Poraz, neuspeh, gubitak.

mate | englesko - srpski prevod

mate

glagol

ETYM French mater to fatigue, enfeeble, humiliate, checkmate. Related to Mate checkmate.
To copulate, of animals.

1. spariti

glagol

Sastaviti par.

2. združiti

glagol

mate | englesko - srpski prevod

mate

glagolšah

Checkmate.

1. matirati

glagolšah

Pobediti protivnika u šahu; fig. pobediti, savladati, ukrotiti, onesposobiti za dalji rad ili borbu, uhvatiti koga u sve četiri; up. mat. (pers.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

mad | made | maid | mat | May Day | Md | MDI | meadow | meat | media | meed | meet | mete | midday | mite | mitt | moat | mode | moiety | mood | moody | moot | mote | motey | Mott | motto | mud | muddy | mute | mutt

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci