master prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: master

Smer prevoda: engleski > srpski

master [ glagol ]
Generiši izgovor

To be or become completely proficient or skilled in; SYN. get the hang.
To have a firm understanding or knowledge of; be on top of; SYN. control.

ovladavati [ glagol ]

rukovoditi [ glagol ]

savladati [ glagol ]

upravljati [ glagol ]

zagospodariti [ glagol ]

master [ pridev ]
Generiši izgovor

Controlling
Highly skilled or proficient

glavni [ pridev ]

matični [ pridev ]

vodeći [ pridev ]

master [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Old Eng. maistre, maister, Old Fren. maistre, mestre, French maître, from Latin magister, orig. a double comparative from the root of magnus great, akin to Greek megas. Related to Maestro, Magister, Magistrate, Magnitude, Major, Mister, Mistress, Mickle.
One who directs the work of other; especially, one who directs slaves.
One who controls a domain or an activity.
An authority qualified to teach apprentices; SYN. professional.
The owner of a pet.
An officer who is licensed to command a merchant ship; SYN. captain, sea captain, skipper.
An original (audio recording) from which copies can be made; SYN. master copy, original.
Holds masters degree from academic institution.

direktor [ muški rod ]

Upravitelj, upravnik, rukovodilac; v. dirigent.
Organizator poslova u firmi, ustanovi (lat.)

gazda [ muški rod ]

Gospodar; domaćin, vlasnik, sopstvenik;
Bogataš (mađ.)

gospodar [ muški rod ]

Vladar, upravnik.

magistar [ muški rod ]

Učitelj, nastavnik; učitelj slobodnih (humanističkih) umetnosti; magister farmacije, diplomirani apotekar (kao skraćenica mr. ph.).

majstor [ muški rod ]

Zanatlija, naročito onaj koji je položio majstorski ispit i stekao majstorsko pravo; učitelj, onaj koji je u čemu dostigao savršenstvo, umetnik, veštak.

original [ muški rod ]

Nešto što je prvo u svojoj vrsti, što nije izrađeno ugledanjem na druga slična dela, nego samostalno, izvorno, samoniklo; izvorno delo, izvornik, prvobitno delo, onako kako ga je izradio njegov tvorac (za razliku od prepisa, kopije i sl.; up. kompilacija); uzor, obrazac, primer; fig. čovek naročit u svojoj vrsti ili struci; osobenjak, čudak. (lat.)

poslodavac [ muški rod ]

umetnik [ muški rod ]

Stvaralac u umetnosti.

upravnik [ muški rod ]

Direktor, vladar, gospodar.

učitelj [ muški rod ]

Prosvetni radnik.

veliki slikar [ muški rod ]Moji prevodi