mass | englesko - srpski prevod

mass

pridev
/ mæs /

Definicija:

1. Occurring widely (as to many people); SYN. large-scale.
2. Viewed as a whole; total

masovan

pridev

Definicija:

Koji je u masi, u velikom broju; masovan rad, rad u kome učestvuje veliki broj radnika. (lat.)


mass | englesko - srpski prevod

mass

prilog
/ mæs /

masovno

prilog


mass | englesko - srpski prevod

mass

imenicagramatika
/ mæs /

Definicija:

(Irregular plural: masses).
1. A large body of matter without definite shape.
2. An ill-structured collection of similar things (objects or people).
3. The property of a body that causes it to have weight in a gravitational field.

Prevedi mass na:

francuski · nemački

bogosluženje

imenicagramatika


gomila

ženski rodgramatika

Definicija:

Hrpa, kamara, rpa.


iznos

muški rodgramatika


količina

ženski rodgramatika


komadina

ženski rodgramatika


masa

ženski rodgramatika

Definicija:

1. fiz. Količnik iz sile i ubrzanja (jedinica mase v. gram); masa nekog tela meri se količinom materije koja se sadrži u njemu; proizvod iz zapremine i gustine;
2. Velik broj, gomila, množina;
3. Puk, svet, narod, rulja;
4. Testo, smesa;
5. Telo bez određenog oblika;
6. Ulog u kocki;
7. prav. Imanje koje ostane posle nečije smrti; imanje pokretno i nepokretno, koje ostaje posle pada neke trgovine pod stečaj, a od koga se imaju da podmire poverioci; masa bonorum, imovno stanje; masa konkurzus, stecišna masa, ona iz koje imaju da se plate poverioci; masa hereditatis, celokupna ostavština onoga koji ostavlja nasledstvo. (lat.)


mase

množinagramatika

Definicija:

Gomile.


misa

ženski rodgramatika

Definicija:

1. Služba božija, bogosluženje kod katolika.
2. Formular i muzika za to bogosluženje (lat.)


mnoštva

množinagramatika


mnoštvo

imenicagramatika

Definicija:

Sijaset, množina.


narod

muški rodgramatika

Definicija:

Nacija.


mass | englesko - srpski prevod

mass

glagol
/ mæs /

Definicija:

1. To join together into a mass; collect or form a mass; of crowds of people
2. To form or collect into a mass
3. To assemble in a mass

Prevedi mass na:

francuski · nemački

gomilati

glagol


nagomilati

glagol


nagomilati se

glagol


prikupiti

glagol


Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

mace | maize | massy | maze | mess | Messiah | messy | mews | meze | mice | miss | missy | moose | moss | mossy | mouse | mousie | mousse | muse | muss | MHz | MOS

Reč dana

chessman

imenica, šah

pupilaritet

muški rod, pravo (nauka)

Entwicklungssystem

imenica, računari

morphinisme

muški rod, medicina

07.02.2023.