manual prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: manual

Smer prevoda: engleski > srpski

manual [ pridev ]
Generiši izgovor

ETYM Old Eng. manuel, French manuel, Latin manualis, from manus hand; prob. akin to as. mund hand, protection, Old High Germ. munt, German mündel a ward, vormund guardian, Icel. mund hand. Related to Emancipate, Legerdemain, Maintain, Manage, Manner, Manure, Mound a hill.
Of or relating to the hands.
Requiring human effort.
Doing or requiring physical work.

fizički [ pridev ]

Prirodni, osnovan u prirodi; čulni, telesni, putni, zemni, zemaljski. supr. psihički. Koji spada u fiziku, koji se tiče fizike. Fizikalan.

ručni [ pridev ]

manuelan [ pridev ]

Ručni, koji radi rukama; koji je izrađen rukama.

manual [ imenica {muzika} ]
Generiši izgovor

In music, any of the keyboards of a multikeyboard instrument played by the hands. A harpsichord often has two manuals and an organ has up to four (great organ, swell organ, choir organ, and solo organ). The pedal keyboard (pedalboard) of the organ is not a manual.

klavijatura [ ženski rod {muzika} ]

Sve dirke, red i raspored dirki na klaviru i orguljama; tastatura. (lat.)

manual [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Cf. French manuel, Late Lat. manuale. Related to Manual.
A small handbook.

priručna knjiga [ ženski rod ]

priručnik [ muški rod ]

Štampano uputstvo ili udžbenik za neki deo računarskog hardvera ili softvera. Računarski priručnici imaju užasnu reputaciju. Ona je delimično zaslužena; osoba koja piše priručnik suviše je bliska sa proizvodom, zbog čega nije u stanju da proceni potrebe jednog početnika. Osim toga, usled štamparskih zahteva, priručnik se često završi pre nego sam proizvod.Takođe, nema potrebe da pominjem da autori priručnika nisu dovoljno plaćeni, ili da je pisanje priručnika često nešto što zadesi programera, koga je za to baš i briga.

priručnik za upotrebu [ muški rod ]

udžbenik [ muški rod ]

Školska knjiga.

upute [ N/A ]

uputstvo za upotrebu [ imenica ]

Moji prevodi