machinery | englesko - srpski prevod

machinery

imenica

ETYM From Machine: cf. French machinerie.
1. A system of means and activities whereby a social institution functions.
2. Machines or machine systems collectively.

1. aparat

muški rod

1. Sprava, naprava, stroj; ceo pribor, sva oruđa, pomoćna sredstva i dr., koja su potrebna za neki posao ili neku službu.
2. Ustanova ili više ustanova koje opsllužuju neku oblast državne uprave ili privrede.
3. Svi zaposleni u administraciji neke partije, ustanove ili privredne organizacije (npr. partijski aparat).
4. Objašnjenja, tumačenja, napomene uz naučni rad. tj. naučni aparat.
5. Svi telesni organi koji čine sistem za vršenje iste funkcije (npr. probavni aparat.)

2. mašinerija

ženski rod

Strojevi, mašine; mašinski delovi; izrada mašina; odeljenje u kome se nalazi više mašina koje sve služe istoj svrsi; naročito: sve sprave pomoću kojih se vrše promene na pozornici. (r.)

3. mehanizam

muški rod

1. Građa (ili sastav, unutarnji sklop) neke mašine (časovnika, puške i dr.);
2. Zakonski određen sistem kretnji ili zbivanja, kao i naprava koja izvodi te kretnje;
3. fil. Pogled na svet po kome je sve što se zbiva u prirodi mehaničko dejstvo materije. (grč.)

4. pogon

muški rod

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci