limbus | englesko - srpski prevod

limbus

imenica

A border or edge of any of various body parts distinguished by color or structure.

1. limbus

muški rod

Ivica, rub, porub na haljinama; na instrumentima za merenje uglova; ivica kruga podeljena na stepene, minute; po učenju rimokatoličke crkve: limbus infantum, odvojeno mesto pored pakla u kome borave deca koja su umrla nekrštena, sve dok se ne očiste od naslednog greha i time postanu sposobna da uđu u raj; limbus patrum, slično predvorje pakla u kome su boravili sveti i bogougodni ljudi Starog zaveta, dok ih nije Hristos odatle oslobodio svojim pobedničkim silaskom u podzemni svet. (lat.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci