layout prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: layout

Smer prevoda: engleski > srpski

layout [ imenica ]
Generiši izgovor

A plan or design of something that is laid out.
The act of laying out (as by making plans for something).

planiranje [ imenica ]

Izrada plana, glagolska imenica od planirati (lat.)

dispozicija [ ženski rod ]

Raspored, razmeštaj; sređivanje, uređivanje, pripremanje; plan (npr. za bitku); skica, nacrt (rasprave, članka, predavanja); raspolaganje, rukovanje novcem, imanjem; med. nastrojenost za izvesne bolesti, sklonost izvesnim bolestima; duševno raspoloženje, dobra volja; nastrojenost, naročita sposobnost za nešto (npr. muziku, nauku, zločin, krađu); dispozicioni fond, novac stavljen nekome na raspolaganje u izvesne svrhe, i o kojem se ne mora polagati račun (npr. kod raznih ministarstava, velikih preduzeća itd.).

format [ muški rod ]

Oblik i veličina (lista, knjige), dužina i širina knjige;
Oblik i veličina nečega, npr. fotografije.

nestručnjak [ muški rod ]

Laik.

plan [ muški rod ]

Ravnica, površina, ravan prostor, ravno zemljište;
Nacrt, crtež građevine; kartografsko prikazivanje neke manje oblasti;
Plan u ekonomici svesno regulisane raspodele ukupnog proizvodnog rada na razne oblasti proizvodnje. Oblik regulisanja i ostvaraivanja ukupne reprodukcije, koji odgovara socijalizmu. (lat.)

raspored [ muški rod ]

Utvrđeni tok (rada, vremena).
Unapred utvrđen redosled obavljanja nekog posla, program.

Moji prevodi