Kb | englesko - srpski prevod

Kb

imenicaračunari

1024 Bajta. See kilobit.

1. kilobit

muški rodračunari

1024 bita - ne bajta. Prvenstveno se koristi za memorijske čipove u računarima.

KB | englesko - srpski prevod

KB

imenicaračunari

1. See kilobyte.
2. Short for Knowledge Base. Primary source of product information for Microsoft support engineers and customers. This comprehensive collection of articles, updated daily, contains detailed how-to information, answers to technical-support questions, and known issues. Also called: Microsoft Knowledge Base.

1. kilobajt

muški rodračunari

Hiljadu bajta, ustvari radi se o 1024 bajta. Kilobajt se koristi za merenje kapaciteta za skladištenje diska i memorije. Pošto jedan bajt odgovara jednom znaku, u 1 K memorije može da se upiše 1024 znakova. To je otprilike tekst koji može da snate na jednu stranicu teksta pisanog na pisaćoj mašini sa duplim proredom. (grč.-eng.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

kaaba

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci