K | englesko - srpski prevod

K

skraćenica

Symbol for kilo-, as in kg (kilogram) and km (kilometer).

1. kilo

prefiks

1. U sastavljenim nazivima metarskog sistema mera i težina, kao i električnih jedinica = hiljadostruki broj jedinice uz koju stoji, npr. kilovat, kilogram, kilometar, itd.
2 Kilogram.

K | englesko - srpski prevod

K

skraćenicahemija

Potassium.

1. hemijski element

muški rod

2. kalij

muški rodhemija

Beli meki metal iz grupe lužina; njegova jedinjenja široko se primenjuju u tehnici i u poljoprivredi (veštačka đubriva) (ar.)

3. kalijum

muški rodhemija

Element, atomska težina 39.10, redni broj 19, znak K, srebrnobeo, jako sjajan metal, topi se na 62 stepena, mek skoro kao vosak, na vazduhu brzo potamni, jer naglo oksiduje (stoga se ne može na vazduhu ni održati u čistom stanju; održava se u tečnostima bez kiseonika, npr. u petroleju). (ar.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

5k86 | 6k86 | key | K2 | kea | Ku

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci