input | englesko - srpski prevod

input

imenica

(Computers) Data which is entered into a computer program.
Financial and other resourses one put into work and a project in order to make it successful

1. dovođenje

imenica

2. transmisija

ženski rod

Prenošenje, isporučivanje; fiz. prenošenje sile; u mašinskoj tehnici: one naprave (zupčanici, točkovi, vratila, kaiši i dr.) koje prenose pogonsku silu sa motora na mašinu radilicu.

3. ulaz

muški rod

Mesto za ulaženje, vrata.

input | englesko - srpski prevod

input

imenicaračunari

Information entered into a computer or program for processing, as from a keyboard or from a file stored on a disk drive.

1. input

muški rodračunari

Ulaz, uložak, ulazna informacija, podatak u kompjuteru.
Ulazna vrednost u informatici.

2. ulaz

muški rodračunari

Podaci koji se daju računaru na obradu. Računari mogu da primaju podatke iz različitih izvora, uključujući tastaturu, miša, modem ili ekran koji reaguje na dodir.

input | englesko - srpski prevod

input

glagolračunari

To enter information into a computer for processing.

1. uneti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

inapt | inept

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci