inflexion | englesko - srpski prevod

inflexion

imenica

Inflection.

1. infleksija

ženski rod

1. Skretanje svetlosnih zrakova sa njihovog pravog puta;
2. Menjanje glasa, tona;
3. Promena vokala, obično pod uticajem susednog vokala, isto što i asimilacija, odnosno promena reči umetanjem umetka (infiksa);
4. Uopšte: skretanje s pravca kretanja, krivudanje
5. Prelaz konkavnog u konveksni ili konveksnog u konkavni deo krivulje (ispupčivanje ili ulubljivanje). (lat.)

2. savijanje

imenica