induce | englesko - srpski prevod

induce

glagol

Sinonimi: bring on | stimulate | cause | have | get | make

1. To cause to arise; SYN. bring on.
2. To cause to do; cause to act in a specified manner:; SYN. stimulate, cause, have, get, make.
3. Said of bodily processes such as fever, illness: to stimulate.
4. To reason or establish by induction.

1. inducirati

glagol

log. Zaključivati (ili zaključiti) iz pojedinačnog o opštem (supr. dedukovati, deducirati);
fiz. U zatvorenom provodniku izazvati električnu struju kretanjem u blizini magneta (magnetna indukcija), ili provodnika kroz koji protiče struje (volta indukcija), ili zatvaranjem i otvaranjem kola struje.

2. indukovati

glagol

log. Zaključivati (ili zaključiti) iz pojedinačnog o opštem (supr. dedukovati, deducirati);
fiz. U zatvorenom provodniku izazvati električnu struju kretanjem u blizini magneta (magnetna indukcija), ili provodnika kroz koji protiče struje (volta indukcija), ili zatvaranjem i otvaranjem kola struje.

3. izvesti

glagol

4. navesti

glagol

5. pobuditi

glagol

6. prouzrokovati

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Indus

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci