indicator | englesko - srpski prevod

indicator

imenica

ETYM Latin: cf. French indicateur.
A dial or light that displays information about the status of a device, such as a light connected to a disk drive that glows when the disk is being accessed.
In chemistry, a compound that changes its structure and color in response to its environment. The commonest chemical indicators detect changes in pH (for example, litmus), or in the oxidation state of a system (redox indicators).
1. A device for showing the operating condition of some system.
2. A signal for attracting attention.
An indicator can be defined as something that helps us to understand where we are, where we are going and how far we are from the goal.

1. indikator

muški rod

anat. Mišić opružač kažiprsta;
teh. Sprava za beleženje dijagrama koji pokazuje promene u pritisku pare u stublinama (cilindrima) za vreme rada klipnih parnih mašina;
u bibliotekarstvu: aparat koji prima porudžbine knjiga;
sprava koja pokazuje pritisak gasa u gasnoj fabrici; direk pored puta za pokazivanje pravca i rastojanja;
hem. Materija koja pokazuje drukčiju boju u kiselima a drukčiju u alkanim rastvorima i na taj način pokazuje završetak jedne reakcije; sredstvo koje pokazuje iszvesno stanje ili promenu u izvesnom stanju uopšte.
Kao indikator se definiše nešto što nam pomaže da ustanovimo gde se nalazimo, kuda idemo i koliko smo daleko od cilja.

2. putokaz

muški rod

Znak pored puta.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

inductor | indicatory