icicle | englesko - srpski prevod

icicle

imenica

ETYM Old Eng. isikel, AS. îsgicel; îs ice + gicel icicle; akin to Icel. jökull; cf. Gael. eigh ice, Irish aigh.
A pendent spear of ice formed by the freezing of dripping water.

1. ledena sveća

ženski rod

2. ledenica

ženski rod

3. siga

ženski rod

Talog od vode koja prolazi kroz krečnjak.
Krečno taloženje vode cednice u pećinama koje se javlja u različitim i neobičnim oblicima; figura u pećinama nastala taloženjem materija pomešanih s vodom; v. stalagmiti i stalaktiti (lat.)

4. stalaktit

muški rodmineral

Kapljanik (ledena sveća) koja visi sa tavana ili sa strane pećine, a postaje kapanjem vode; supr. stalagmit.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci