homograph | englesko - srpski prevod

homograph

imenica

ETYM Greek omographos with the same letters; omos the same + graphein to write.
Two words are homographs if they are spelled the same way but differ in meaning (e.g. fair).
Words spelled the same but of different meaning.
Word having same spelling as, but different meaning from, another.

1. homograf

muški rod

1. Sprava za izradu perspektivnih tačakara.
2. Termin koji označava reči koje se pišu na isti način, ali se razlikuju značenjem.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci