highbrow | englesko - srpski prevod

highbrow

pridev

Sinonimi: highbrowed

(Informal) Highly cultured or educated; SYN. highbrowed.

1. intelektualan

pridev

Razumni, umni, pojmovni, duhovni, duševni, koji pripada razumu ili se njega tiče; fil. natčulan, od koga se došlo putem mišljenja (lat.)

highbrow | englesko - srpski prevod

highbrow

imenicasleng, dijalekt

A person of intellectual or erudite tastes.

1. intelektualac

muški rod

1. Umni radnik, čovek sa svršenim fakultetom ili nekom visokom školom;
2. Čovek koji o svemu razmišlja, rasuđuje;
3. Obrazovan čovek, čovek posvećen duhovnom radu: filozof, naučnik, književnik.

2. učenjak

muški rod

Učena osoba, naučnik.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci