helio | englesko - srpski prevod

helio

prefiks

Sun, combining form meaning 'sun'

1. helio

prefiks

Predmetak u složenicama sa značenjem: Sunce, sunčani, koji je u vezi sa Suncem.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Hail! | hail | hale | hall | Hallo! | halloo | hallow | halo | haul | heal | heel | Hell | Hello! | hill | hilly | hole | Hollo! | hollo | hollow | holly | holy | howl | hule | hull

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci