grid | englesko - srpski prevod

grid

imenica

Sinonimi: reference grid | gridiron | control grid

1. A network of horizontal and vertical lines that provide coordinates for locating points on an image; SYN. reference grid.
2. A utensil of parallel metal bars; used to grill fish or meat; SYN. gridiron.
3. An electrode placed between the cathode and anode of a vacuum tube to control the flow of electrons through the tube; SYN. control grid.

1. koordinatna mreža

ženski rod

2. mreža

ženski rod

3. rešetka

ženski rod

Pregrada od šipki.

grid | englesko - srpski prevod

grid

imenicaračunari

1. Two sets of lines or linear elements at right angles to each other.
2. A spreadsheet is a grid of rows and columns; a graphics screen is a grid of horizontal and vertical lines of pixels.
3. In optical character recognition, a grid is used for measuring or specifying characters. See also Cartesian coordinates.

1. mreža

ženski rodračunari

1. Sistem računara koji su međusobno povezani radi prenosa podataka i komunikacije. Za mrežu su potrebna najmanje dva računara, a softver za rad u mreži (zove se i mrežhi operativni sistem), mrežni adapteri i kablovi.
Mreže su korisne kada nekoliko korisnika mora da deli resurse, kao što su podaci ili štampači.
2. Skup tačaka ili unakrsnih linija koji korisniku pomaže da precinzno poravna elemente crteža na ekranu. Mreže se često korsite za crtanje pravih linija i tačno poravnatih uglova u programima za pripremu štampe i u programima za crtanje i slikanje.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

garrotte | garotte | garret | gourd | gourde | grade | grado | grate | great | greed | greedy | greet | grit | gritty | groat | grotto | grotty | guard

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci