geographic | englesko - srpski prevod

geographic

pridev

Sinonimi: geographical | geographical

ETYM Latin geographicus, Greek: cf. French géographique.
1. Determined by geography; SYN. geographical.
2. Of or relating to the science of geography; SYN. geographical.

1. geografski

pridev

Zemljopisni, koji spada u geografiju; geografska dužina (longituda) nekog mesta je luk uporednika (paralela) toga mesta od početnog podnevka (meridijana) u pravcu istoka (istočna), ili u pravcu zapada (zapadna dužina); geografska širina (latituda) nekog mesta je podnevački (meridijanski) luk toga mesta od polutara (ekvatora) u pravcu severa (severna), ili u pravcu juga (južna širina).

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci