fund prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: fund

Smer prevoda: engleski > srpski

fund [ imenica ]
Generiši izgovor

ETYM Old Fren. font, fond, nom. fonz, bottom, ground, French fond bottom, foundation, fonds fund, from Latin fundus bottom, ground, foundation, piece of land. Related to Found to establish.
A reserve of money set aside for some purpose; SYN. monetary fund.

fond [ muški rod ]

Glavnica, suma novca kao osnova nekog preduzeća, suma novca kao osnova nekog preduzeća, osnovni kapital; zaklada, novac koji se može trošiti samo za određenu svrhu, ili samo u izvesnim slučajevima.
U Engleskoj: državni prihodi namenjenu plaćanju kamata na državne zajmove.

glavnica [ ženski rod ]

kapital [ muški rod ]

Vrednost koja se određenim kretanjem oplođava, uvećava viškom vrednosti. Opšti obrazac je N-P-N1 (gde znači: N predujmljenu vrednosti, P određenu vrstu robe, N1 oplođeni kapital), Kretanje obuhvata: I faza . promet, kupovinu elemenata proizvodnje, predujam kapitala u radnu snagu i sredstva za proizvodnju; II faza - proizvodnju, trošenje elemenata proizvodnje pir čemu radna snaga stvara višak vrednosti; III faza - promet, realizaciju oplođenog kapitala.
Kapital, glavno delo Karla Mrksa.
prav. Zločin koji povlači smrtnu kaznu.
Glavni grad, prestonica. (lat.)

novac [ muški rod ]

Sredstvo plaćanja, platežno sredstvo

novčana sredstva [ N/A ]

rezerva [ ženski rod ]

Zadržano pravo, ograda; zaliha, pričuva, ono što je ostavljeno ili što se čuva za slučaj potrebe; voj. vojnici koji su otslužili stalni kadar i koji se pozivaju pod zastavu samo u slučaju rata; vojska koja nije u prvom borbenom redu, nego na raspolaganju vrhovnom (strategijska rezerva) ili nekom drugom komandantu da je upotrebi tamo gde se ukaže potreba; dopunska vojska, dopuna; fig. uzdržavanje, uzdržljivost, opreznost. (lat.)Moji prevodi