fork | englesko - srpski prevod

fork

imenica

ETYM AS. forc, from Latin furca. Related to Fourché, Furcate.
1. An agricultural tool used for lifting or digging; has a handle and metal prongs.
2. Fork used for serving and eating.

1. dilema

ženski rod

1. Položaj sa dve mogućnosti u kojem treba neizbežno odlučiti hoće li se uzeti jedna ili druga, kolebanje u odluživanju, izbor između dve približne neprijatnosti;
2. Artumenat sa dve protivurečne premise koje vode do istog zaključka koji se prema tome sam nameće. (grč.)
Neprijatan položaj u kojem se čovek nalazi kad treba ili mora da bira između dve podjednako neprijatne stvari; log. zaključak u kojem je prva primesa hipotetičan sud, a druga disjunktivan (polilela).

2. račva

ženski rod

Razdeljak, razvojak.

3. šlic

muški rod

Prorez, razrez (na ženskim haljinama).

4. vile

množinaagrar

5. viljuška

ženski rod

Potiču iz perioda stare Grčke, bile su prilično velike i imale su dva zupca pomoću kojih se uzimalo i jelo meso.
U sedmom veku na dvorovima kraljeva na Srednjem Istoku za vreme gozbi u trpezarijama počele su da se upotrebljavaju i viljuške. Odatle je u 11. veku ova neobična naprava preneta u Italiju, međutim ovde su se ljudi težko navikavali na novi pribor za jelo.
Sve do 16. veka Italijani su bili nepoverljivi prema viljušci i nerado su je koristili. Iz Italije 1533. godine, kada je proslavljeno venčanje Katarine de Mediči i tada budućeg kralja Henrija Drugog, viljuška je preneta u Francusku.
Međutim, ni Francuzi nisu bili oduševljeni ovom novotarijom, pa je prošlo dosta godina dok viljuška nije počela da se redovno koristi prilikom jela.
Dugo vremena je viljuška imala dva zupca, dok je drška najčešće bila lepo ukrašena. Pravljena je kao i kašika od raznih materijala, najčešće od metala.

fork | englesko - srpski prevod

fork

glagol

1. To place under attack with one's own pieces, of two enemy chess pieces.
2. To shape like a fork.

1. bacati

glagol

2. dizati

glagol

3. račvati se

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

farrago | forego | forgo | freak | froc | frock | frog | frug

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci