fix prevod, Englesko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: fix

Smer prevoda: engleski > srpski

fix [ imenica ]
Generiši izgovor

Informal terms for a difficult situation; SYN. hole, jam, mess, muddle, pickle, kettle of fish.
An exemption granted after influence (e.g., money) is brought to bear.
(Informal) An intravenous injection of a narcotic drug.

dilema [ ženski rod ]

Položaj sa dve mogućnosti u kojem treba neizbežno odlučiti hoće li se uzeti jedna ili druga, kolebanje u odluživanju, izbor između dve približne neprijatnosti;
Artumenat sa dve protivurečne premise koje vode do istog zaključka koji se prema tome sam nameće. (grč.)
Neprijatan položaj u kojem se čovek nalazi kad treba ili mora da bira između dve podjednako neprijatne stvari; log. zaključak u kojem je prva primesa hipotetičan sud, a druga disjunktivan (polilela).

ispravka [ ženski rod ]

nezgoda [ ženski rod ]

Nesreća, peh.

škripac [ muški rod ]

fix [ glagol ]
Generiši izgovor

To kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study; in cytology.
To set or place definitely.

odrediti [ glagol ]

pričvrstiti [ glagol ]

Učvrstiti za nešto.

fiksirati [ glagol ]

Utvrditi, učvrstiti, odrediti, označiti (npr. dan, rok, cenu i dr.);
Netremice gledati, piljiti u što, ne skidati očiju s koga, upiljivati se u koga;
U fotografiji: razvijeni negativ spustiti u vodeni rastvor natrijum- tiosulfata (Na2 S2 Oda bi se zaostali nerazloženi bromid srebra rastvorio i uklonio s ploče, kako svetlost ne bi više na nju dejstvovala.Moji prevodi