fix | englesko - srpski prevod

fix

imenica

Sinonimi: hole | jam | mess | muddle | pickle | kettle of fish

1. Informal terms for a difficult situation; SYN. hole, jam, mess, muddle, pickle, kettle of fish.
2. An exemption granted after influence (e.g., money) is brought to bear.
3. (Informal) An intravenous injection of a narcotic drug.

1. dilema

ženski rod

1. Položaj sa dve mogućnosti u kojem treba neizbežno odlučiti hoće li se uzeti jedna ili druga, kolebanje u odluživanju, izbor između dve približne neprijatnosti;
2. Artumenat sa dve protivurečne premise koje vode do istog zaključka koji se prema tome sam nameće. (grč.)
Neprijatan položaj u kojem se čovek nalazi kad treba ili mora da bira između dve podjednako neprijatne stvari; log. zaključak u kojem je prva primesa hipotetičan sud, a druga disjunktivan (polilela).

2. ispravka

ženski rod

3. nezgoda

ženski rod

Nesreća, peh.

4. škripac

muški rod

fix | englesko - srpski prevod

fix

glagol

1. To kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study; in cytology.
2. To set or place definitely.

1. fiksirati

glagol

1. Utvrditi, učvrstiti, odrediti, označiti (npr. dan, rok, cenu i dr.);
2. Netremice gledati, piljiti u što, ne skidati očiju s koga, upiljivati se u koga;
3. U fotografiji: razvijeni negativ spustiti u vodeni rastvor natrijum- tiosulfata (Na2 S2 O3) da bi se zaostali nerazloženi bromid srebra rastvorio i uklonio s ploče, kako svetlost ne bi više na nju dejstvovala.

2. odrediti

glagol

3. pričvrstiti

glagol

Učvrstiti za nešto.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

fax | ficus | focus | fox | foxy

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci