fetish | englesko - srpski prevod

fetish

imenica

Sinonimi: fetich

Excessive or irrational devotion to some activity; SYN. fetich.

1. amajlija

ženski rod

Talisman, amulet; predmet ili zapis koji se nosi uza se kao tobožnja zaštita od nesreća, neugodnosti, bolesti; isto i hamajlija.

2. fetiš

muški rod

Materijalan predmet za koji se veruje da u njemu prebiva duh, svaka mrtva stvar kojoj se pripisuje neka čarobna snaga, npr. kamen, izrezana figura i dr.; nešto čemu je čovek preterano odan, što obožava.

3. idol

muški rod

Predmet slepog obožavanja.
Lik božanstva u obliku skulpture ili slike (najčešće izrađen od drveta, kamena ili metala) kome se klanjaju vernici obožavajući ga (grč.)
Kumir, predmet slepog obožavanja i poštovanja; opsena, varka, natprirodno biće; fil čovečja predrasuda koja smeta pravom saznanju istine (Frensis Bekn).

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci