fancy | englesko - srpski prevod

fancy

pridev

Not plain; decorative or ornamented.

1. ukrašen

pridev

fancy | englesko - srpski prevod

fancy

imenica

ETYM Contr. from fantasy, Old Fren. fantasie, fantaisie, French fantaisie, Latin phantasia, from Greek to make visible, to place before one's mind, from phainein to show.
Fancy was held by Coleridge to be more casual and superficial than imagination.

1. ćud

ženski rod

Narav, ćudljivost.

2. fantazija

ženski rod

1. Mašta, uobrazilja; maštarija, sanjarija;
2. muz. (tal. fantasia) Kompozicija bogata sadržinom u nevezanom obliku često sa više delova ili stavova koji prelaze jedan u drugi;
3. psih. Svesno preobražavanje pretstava i njihovo spajanje u nove spojeve pretstava koji nisu u opažanju dati (deltanost kojom u duši postaju slike predmeta je reproduktivna ukoliko ponovno predočava opažanja, a produktivna ukoliko proizvodi nove tvorevine; ova poslednja ima najveći značaj u umetnosti);
4. Priča stvorena maštom;
5. Priviđenje, utvara, tlapnja; up. Fantaz.

3. ideja

ženski rod

Misao, pojam, pretstava, osnovna misao, zamisao, pomisao; nazor, gledište; slika koju duh sebi stvara o nekoj stvari; teorijski ili praktični cilj koji čoveku lebdi pred očima, misao vodilja; dosetka; praslika, slika, tip; osnovni nacrt, plan, skica; prauzrok stvari (u Platonovoj filozofiji); logička pretpostavka, hipoteza; sanjarija, maštanje, uobraženje; u običnom govoru: nešto vrlo malo, malčice; asocijacija ideja. v. asocijacija. (grč.)

4. iluzija

ženski rod

Čulna obmana, samoobmana, varka, uobraženje, obmana pri kojoj se zapaža neki predmet dugačije no što je u stvarnosti; iluzija ima tri vrste: a) usled nepažnje, b) usled afekta, naročito straha (kad nam se npr., noću u šumi učini od panja da je čovek), v) bez afekta, tj. one koje ne moraju nestati ni pri budnoj pažnji. (lat.)

5. mašta

ženski rod

Fantazija.

6. misao

ženski rod

Rezultat mišljenja.

7. naklonost

ženski rod

Simpatija, inklinacija, inkliniranje.

8. ukus

muški rod

Osećaj i smisao za lepo.

fancy | englesko - srpski prevod

fancy

glagol

Sinonimi: go for | take to

To have a fancy or particular liking or desire for; SYN. go for, take to.

1. maštati

glagol

2. sanjariti

glagol

3. uživati

glagol

4. voleti

glagol

5. zamišljati

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

faience | fence | finesse

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci