facultative | englesko - srpski prevod

facultative

pridev

ETYM Latin facultas, -atis, faculty: cf. French facultatif, German fakultativ.
1. Not compulsory.
2. Granting a privilege or permission or power to do or not do something.
3. (Biology) Able to exist under more than one set of conditions.
4. Of or relating to the mental faculties.
Optional; incidental; conferring privilege.

1. fakultativan

pridev

1. Neobavezan, ostavljen slobodnom izboru onoga koga se tiče;
2. Koji osposobljava, koji daje pravo (na neko zvanje, posao i dr.).
supr. obligatoran.

2. neobavezan

pridev

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci