exponent | englesko - srpski prevod

exponent

imenicamatematika

Sinonimi: power | index

ETYM Latin exponens, -entis, p. pr. of exponere to put out, set forth, expose. Related to Expound.
In mathematics, a number that shows how many times a number is used as a factor in a calculation; in other words, an exponent shows that number’s power. Positive exponents, as in 23, indicate multiplication (2 times 2 times 2). Negative exponents, as in 2-3, indicate division (1 divided by 23). Fractional exponents, as in 81/3, indicate the root of a number (the cube root of 8).
Or index; In mathematics, a number that indicates the number of times a term is multiplied by itself; for example x2 = x x x, 43 = 4 x 4 x 4.
Exponents obey certain rules. Terms that contain them are multiplied together by adding the exponents; for example, x2 x x5 = x7. Division of such terms is done by subtracting the exponents; for example, y5 ÷ y3 = y2. Any number with the exponent 0 is equal to 1; for example, x0 = 1 and 990 = 1.
A mathematical notation indicating the number of times a quantity is multiplied by itself; SYN. power, index.

1. eksponent

muški rodmatematika

Izložilac, izložitelj, tj. broj koji pokazuje koliko puta treba jedan broj uzeti kao faktor i pomnožiti ga sa sinjm samim (npr. izraz 5 na 3, broj 5 je baza, a 3 je eksponent, što znači treba množiti 5 i 5 i 5)

2. izraz

muški rod

3. privrženik

muški rod

4. simbol

muški rod

Materijalni ili zamišljeni (apstraktni) znak koji označava neki pojam ili na njega podseća, tj. obeležje njegovo, osnovne karakteristike, ono glavno što ga odražava ili sadrži (npr. golub je simbol mira, grb Jugoslavije je simbol udruženih naroda i republika) (grč.)
Znak po kome se nešto može raspoznati, saznati ili zaključiti, oznaka, znamenje, znak koji pretstavlja nešto što se inače ne može slikovito pretstaviti (apstraktno, natčulno, duhovno, pojam, ideal); ugovoreni znak, usmeni znak, lozinka, ispovest, simbol vere; simvol.

exponent | englesko - srpski prevod

exponent

imenica

One who interprets, advocate

1. izvođač

muški rod

2. predstavnik

muški rod

3. tumač

muški rod

Komentator, objašnjivač, lice koje daje tumačenje.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci